Aanpak

icons Winkel Wonen lang

Inventarisatie van de mogelijkheden

Verkopen of gezamenlijk ontwikkelen?

Vergunningen aanvragen

Aannemer selecteren en verbouwen

Verkoop/verhuur van de woningen

Winkelwonen voert alle fases van de herontwikkeling in eigen beheer uit. Onze aanpak om een winkel om te bouwen naar woning(en) ziet er als volgt uit:

icons Winkel Wonen 2

Inventarisatie van de mogelijkheden

Winkelwonen inventariseert de mogelijkheden en maakt het plan voor de ontwikkeling van het winkelpand (of ander commercieel vastgoed zoals kantoor, opslag, garage etc.).

Hoe halen we het maximale potentieel uit het winkelpand, wat is de technische en financiële haalbaarheid en welke bestemmingsregels hebben we mee te maken. Dient er bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging aangevraagd te worden om te bestemming on te zetten van winkel naar woning en hoe zit het met regels rondom parkeren. Vaak is er meer mogelijk dan men aanvankelijk denkt.

Bij complexere projecten of herbestemmingen is het van belang om vooraf de mogelijkheden te inventariseren met de juiste instanties zoals een afdeling ruimtelijke ordening en de welstandscommissie bij de gemeente. Wij weten welke weg we daarin moeten bewandelen om een project tijdig en efficiënt af te stemmen. Door deze aanpak vergroten we de haalbaarheid van het project en worden tijd en kosten bespaard.

icons Winkel Wonen 3

Verkopen of gezamenlijk ontwikkelen?

Afhankelijk of u het object, of een deel van het object wilt verkopen en de herontwikkeling volledig door ons wilt laten doen, of dat u de winkel zelf wilt herontwikkelen met onze hulp (lees hier meer over de mogelijkheden), zullen we bekijken wat er nodig is om de benodigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke stappen te nemen. 

Zo kan het zijn dat de winkel bijvoorbeeld bouwkundig en/of kadastraal gesplitst dient te worden voor de verhuur/verkoop. Wij hebben ervaring met dit proces en kunnen dit meenemen als onderdeel in de ontwikkeling.

icons Winkel Wonen 4

Aanvraag vergunningen

We bereiden de vergunningaanvraag voor met de noodzakelijke documenten zoals het tekenwerk en eventueel constructieve en bouwfysische berekeningen. We werken hierbij voor zover nodig samen met ons netwerk van architecten, bouwkundig tekenaars en adviseurs.

In de ontwerpfase houden we al rekening met duurzaamheid en snelheid. Zo leveren we projecten gasloos af en gebruiken we bij op- of aanbouwen prefab bouw om de bouwtijd en overlast op locatie te verkorten.

De gemeente beoordeelt de vergunningaanvraag aan de hand van het bestemmingsplan, bouwbesluit en eventueel de welstandsnota en monumentenwet. 

icons Winkel Wonen 5

Aannemersselectie en verbouwing

Met een duidelijke technische omschrijving selecteren we een aannemer uit ons netwerk met de beste voorwaarden en die het beste past bij het project of gaan we aan de slag met ons eigen bouwteam. We maken duidelijke afspraken over bouwkwaliteit en oplevertermijn zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Tijdens de bouwperiode begeleiden we de verbouwing van begin tot eind. We houden nauw contact met de aannemer en voeren we regelmatig bezoeken uit op locatie om te controleren of alles volgens afspraak wordt uitgevoerd. Zo zorgen we voor minimale onvoorziene kosten en een tijdige oplevering van het project. 

 

icons Winkel Wonen 6

Verkoop/verhuur van de woningen

Tijdens bovenstaande fases zorgen wij ervoor dat we alles al klaar hebben staan om de gerealiseerde woningen zo snel mogelijk te exploiteren. Meestal lukt dit al voor de oplevering. Met ons netwerk van lokale partners regelen we de verkoop/verhuur en eventueel het beheer van de woningen.

Bent u geïnteresseerd om uw winkel om te bouwen naar woning? En wilt u weten welke mogelijkheden we in uw winkelpand zien? Vraag vrijblijvend de kosteloze Quickscan aan of neem contact met ons op.

Benieuwd naar de mogelijkheden van uw object? Vraag vrijblijvend en kosteloos de QUICKSCAN aan en we doen geheel vrijblijvend een inventarisatie van de mogelijkheden voor herontwikkeling.