Mogelijkheden

Winkel ontwikkelen naar woning? Winkelwonen biedt verschillende mogelijkheden om winkelruimte en de ruimte boven winkels te ontwikkelen naar woonruimte. Zo zoeken wij zelf actief naar bestaand vastgoed om aan te kopen, maar ontwikkelen wij ook gezamenlijk met eigenaars. Ook deelverkoop behoort tot de mogelijkheden. U houdt dan bijvoorbeeld de winkelruimte en wij kopen en ontwikkelen de ruimte boven de winkel.

Object verkopen

+ Direct de opbrengst uit uw object

+ Geen ontwikkelkosten

+ Geen ontwikkelrisico

+ Geen verkoopkosten

+ Duidelijke afspraken

Gezamenlijk ontwikkelen

+ Potentiële extra opbrengst uit de ontwikkeling

+ Profiteren van onze ervaring 

+ Gebruik maken van ons netwerk

+ Zelf geen werk aan de ontwikkeling

– Eigenaar is mede- risicodrager en investeerder

Verkopen of gezamenlijk ontwikkelen

Naast de voor en nadelen die hierboven zijn benoemd is het van belang om te bedenken wat uw toekomstplannen zijn met het vastgoed. Een belangrijke factor is hoeveel tijd en geld u zelf aan het object wilt besteden. 

Wilt u investeren en het vastgoed voor de lange termijn aanhouden, dan kan gezamenlijk ontwikkelen een goede optie zijn. U blijft dan zelf betrokken bij de ontwikkeling waarbij wij u het werk uit handen nemen. We zorgen voor een zorgeloze aanpak van de verschillende stappen van de herontwikkeling van de winkel.

Misschien is dit voor u juist het moment om de waarde van uw vastgoed te verzilveren. U heeft dan geen risico’s en verdere betrokkenheid en ontvangt direct de winst uit de verkoop. Wij kijken graag mee naar de mogelijkheden van uw object en kunnen vrijblijvend een voorstel doen. Vraag een Quickscan aan of neem contact met ons op.

 

Fiscale gevolgen

De keuze die u maakt heeft kan ook fiscale gevolgen hebben en begint met de vraag of u het vastgoed in privé of zakelijk bezit. Is het eerste het geval, dan is het van belang waakzaam te zijn bij het zelf ontwikkelen van vastgoed en de fiscale gevolgen daarvan. Wanneer u zich actief met uw vastgoed bezighoudt kan dit door de fiscus worden aangemerkt als ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ in plaats van ‘normaal vermogensbeheer’.

Als u een object verhuurt en hier zelf geen actieve werkzaamheden aan verricht zoals beheer en onderhoud, dan zal dit meestal onder ‘normaal vermogensbeheer’ vallen en in box 3 (sparen en beleggen) worden belast. Alles wat u zelf uitvoert zou als ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ kunnen worden gezien en kunnen worden belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Gaat u dus zelf een pand ontwikkelen en verkopen of verhuren, dan bestaat de kans dat u in box 1 belast wordt wat nadelige fiscale gevolgen kan hebben. Door het te ontwikkelen deel van het vastgoed te verkopen of te laten ontwikkelen, is het mogelijk om het rendement in box 3 te houden. 

Welke mogelijkheid voor u dan ook het beste uitpakt, we kijken graag vrijblijvend met u mee naar de mogelijkheden van uw object. Neem contact met ons op of vraag een Quickscan aan voor een inventarisatie van de mogelijkheden van uw object.